Chladiaca a klimatizačná technika
predaj chladničiek, mrazničiek a chladiacich vitrín

Spoľahlivý podnik

Za rok 2015 bol našej spoločnosti EKOCHLAD, s.r.o pridelený certifikát Spoľahlivý podnik v Žilinskom kraji, ktorý nám pridelilo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky. Tento certifikát poukazuje na našu spoľahlivosť, kde hodnotiace kritéria splnilo len 4,05% z celkového počtu 79.577 komerčných subjektov.

Pozrite si aj náš protokol o pridelení.