Chladiaca a klimatizačná technika
predaj chladničiek, mrazničiek a chladiacich vitrín

Odvoz starého spotrebiča

Odvoz starého spotrebiča je služba, v rámci ktorej Vám zabezpečíme odvoz Vášho nepotrebného spotrebiča určeného na likvidáciu.

Podmienky pre odvoz starého spotrebiča:

  • Spotrebič musí byť kompletný, nepoškodený.
  • Nekompletný alebo rozobraný spotrebič (napríklad: chýbajúci kompresor) nie sme povinní od Vás prevziať. Pri nedodržaní tejto podmienky, nemusí vodič prepravnej služby takýto spotrebič prevziať.
  • Spotrebič na likvidáciu nemusí byť zabalený.
  • Je potrebné, aby spotrebič bol prichystaný na zvoz prepravnou službou. (to znamená odpojený od elektrickej siete a pripravený k preprave.)