Chladiaca a klimatizačná technika
predaj chladničiek, mrazničiek a chladiacich vitrín

Dodacie podmienky

IV. Dodacia lehota

4.1. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, alebo formou úhrady webpay platba kartou na našom ešhope cez platobmú bránu začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu.

4.2. Dodanie tovaru prebieha prepravnou spoločnosťou v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodiny. Pokiaľ je tovar skladom a objednávku obdrží Predávajúci do 11.00, hod. bude Kupujúcemu tovar doručený najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa akceptovania objednania.

V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2 Štandardná doprava zdarma: Vodič prepravnej služby dodá tovar na rampu kupujúceho, prípadne na chodník pred dom, budovu a pod.. EKOCHLAD,s.r.o ani ním prenajatá prepravná služba štandardne pri takýchto zásielkach nezaisťuje vynášku, sťahovanie do a z kancelárií, na jednotlivé podlažia, do pivníc, skladov a pod.